Hechting

Waar het begint met huid op huid contact na de geboorte, wordt de hechting tussen ouders en kind verder ontwikkeld door middel van zoveel mogelijk nabijheid. Het dragen van je kindje kan daar heel erg aan bijdragen. Ook als je pleeg- of adoptieouder bent kan dragen veel betekenen voor de hechting. Het dragen van je kindje in een doek of drager kan tot een aantal jaren! Helemaal afhankelijk van hoe lang jullie het zelf prettig blijven vinden.